Bosanski kulturni centar i Džema'at Kopenhagen

Site menu
Our poll
ocjenite stranicu to nam pomazemo da opstanemo
Total of answers: 147
Chat Box
200
Statistics

ukupno online 1
gosti 1
korisnik 0
Esselamu Alejkum Ve Rahmetullah
  Dobro došli na našu internet stranicu !
 Naša adresa je: THORSGADE 59. sal 3. Th.
2200 KBH Nørrebro / tlf. 35840732

Ovde sam, svoj čovjek i ja tu pripadam.

Do danas 71.321 osoba se odrekla bh. državljanstva

Od 1996. godine do danas 71.321 osoba se odrekla bh. državljanstva, a samo u ovoj godini zaključno s 25. julom, bh. državljanstva se odreklo 2.133 osobe – potvrđeno je Feni iz Ministarstva civilnih poslova BiH


Samir Zametica, član Glavnog odobora Svjetskog saveza dijaspore BiH!
Svjetski Savez dijaspore BiH je dobrovoljna organizacija građana Bosne i Hercegovine sa stalnim ili privremenim boravištem izvan domovine. Našim čitaocima postala je bliža nakon što smo u nekoliko naših brojeva predstavili neke aktivnosti ove organizacije, a prije svega uspješno organizovanu aktivnost usmjerenu na animiranje vlasti u BiH, da razriješe pitanje dvojnog državljanstva, koje je prijetilo da izazove neželjene posljedice, gubljenje BH državljanstva, za ogoroman broj BiH građana širom svijeta, te da se time ozvaniči genocid počinjen tokom agresije i rata u BiH. Bio je to povod da obavimo razgovor sa Samirom Zameticom, članom Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore BiH

GospodineZametica, povod za ovaj razgovor je posljednja sjednica Glavnog odbora Svjetskog savezadijaspore. Možete li nam reći o čemu je vođena rasprava na tom sastanku i koji su najvažniji zaključci?

ZAMETICA: Vi ste informisali vaše čitatelje o tom sastanku, veoma korektno naglasivši ko mu je sve prisustvovao, kao i šta se nalazilo na dnevnom redu tog sastanka te ja to neću ponavljati. Na ovom sastanku obavljena je detaljna rasprava o izuzetno značajnim pitanjima vezanim za dijasporu BiH. Dogovorene su dalje aktivnosti i potrebni koraci oko prezentacije ustava R BiH kojeg je SSD BiH poslao u parlamentarnu proceduru. Imajući u vidu značaj izbornog zakona BiH obavljena je rasprava o zahtjevu SSDS BiH, da se u taj zakon unese zahtjev SSD BiH za posebnu izbornu jedinicu za dijasporu. Jedan od bitnih zaključaka vezan je za popis stanovništva, gdje smo podcrtali ulogu dijaspore u svemu tome. Bilo je i drugih pitanja, vezanih za naš rad.
Pokušajte nam u kratkim crtama, prikazati i pojasniti organizacionu strukturu i programsku orijentaciju SSD BiH?
ZAMETICA:SSDBiH predstavlja 1.450.000 naših građana rasutih širom svijeta od Australije do Amerike. Svaka zemlja ima svog predstavnika u Svijetskom Savezu. SSDBiH ima predsjednika, zamjenika, sekretara, i članove Glavnog odbora kao i više radnih grupa za različite oblasti. Programska orijentacija je zaštita prava naših građana, dopunska nastava na maternjem jeziku, organizacija-saradnja i druženje među našim ljudima u dijaspori i uticaj na našu izvršnu vlast u domovini, da nezaboravi i ne zapostavi naše građane i njihova prava.
Kakve su realne mogućnosti da SSD BiH utiče na političku i zakonodavnu vlast u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na to koliko se glas dijaspore čuje, uvažava i prihvata u našoj domovini?
ZAMETICA:Realne mogućnosti su male, ali smo mi, u nekim slučajevima u tome postigli veliki uspjeh. Dokaz tome je nedavni upit od strane gospodina Izedbegovića Ustavnom sudu BiH oko dvojnog državljanstva. To je rezultat rada našeg saveza. Na svu sreću Ustavni sud je zaustavio taj proces i nas 1.450.000 građana BiH u dijaspori, nismo ostali bez bosanskog državljanstva.
Vi ste Generalni sekretar SSD BiH za Dansku. Možete li našim čitaocima objasniti kako funkcioniuše SSD BiH u Danskoj?
ZAMETICA:Svjetski savez dijaspore, na svijetskoj razini, oragnizovan je veoma dobro, ali to ne mogu reći i za nas u Danskoj. Svima nedostaje više volje i aktivnosti da našu organizaciju postavimo na bolje i čvršće osnove. Možda nam BH Glas u tome može pružiti pomoć.
Kakvu saradnju ima SSD BiH sa Ambasadama BiH širom svijeta i ima li SSD ikakvu pomoć od strane ambasada BiH, sa posebnim osvrtom na Ambasadu u Danskoj?
ZAMETICA:Naša saradnja, sa našom ambasadom u DK, na minimalnom je nivou. Nisam kompetentan da odgovorim šta je tome razlog, ali je činjenica da te saradnje nema, mada smo mi pokušavali učiniti neke korake u tom pravcu.
Činjenica je da u Danskoj veoma slabo ili gotovo nikako nema saradnje između udruženja, zajednica i klubova. Može li SSD BiH učiniti neke korake da se ta saradnja uspostavi i postavi na zdrave noge, čime bi se stvorila i organizovana baza za SSD BiH?
ZAMETICA:Mi smo planirali da, u narednom periodu, okupimo što više predsjednika udruženja i klubova sa cjelokupnog područja Danske, na jedan sastanak, na kojem bi smo razgovarali o unapređenju saradnje između svih nas u Danskoj i naravno našoj saradnji sa ambasadom u Kopenhagenu.
Kako funkcioniše informisanje BH dijaspore o aktivnostima SSD BiH? Kako građani BiH u dijaspori mogu dobiti informacije o vašim aktivnostima i eventualno vas kontaktirati?
ZAMETICA:Informisanje naših građana uglavnom se odvija preko klubova, novina i putem interneta. Sve informacije su dostupne našim građanima na web stranici www.bihdijaspora.com. Naravno da su naši građani uvijek dobrodošli da se obrate i meni lično.
Jedna od aktivnosti SSD BiH je i sport. Steklo se iskustvo u dosadašnjim sportskim susretima u malom fudbalu. Ima li SSD BiH namjeru organizovati sportska takmičenja i u nekim drugim sportovima?
ZAMETICA:SSDBiH ima namjeru da organizuje svijetsko prvenstvo i u nekim drugim sportovima ali to je još uvijek u fazi razmatranja naših realnih mogućnosti. Imamo namjeru organizovati i dane kulture i tome slično.
Gospodine Zametica, hvala Vam na ovom razgovoru!

Povodom Nove Hidžretske 1438 godine

Džema’at Kopenhagen

Organizuje Mubarek predavanje i druženje bil'hajr

Petak, 01. Oktobar 2016 u 19.30

Predavač teme je uvaženi imam Senede f. Babić iz Zenice

 Bujrum, ulaz slobodan!!!

p.s.parking nije obezbjedjen?

 


UPLATA ZA KURBAN 2016

Cijena Kurbana: 1.350 dkr.

OBAVJEST :Dzema'at Kopenhagen vrsi i prima uplatu za Kurban sve do 12. Septembra 2016 dok se ne pocne Centralno vrijeme klanjanja Bajram namaza 7.20 minuta

 


Zadnja Teravija,  danas Nedelja, 03. Juli 2016 kl.23.44

UTORAK, 05. juli 2016

Sabah namaz: 4:00 sati

Centralni Bajram namaz: 5:30 sati

SERGIJA ZA POVRATNICKE DZEMA'ATE U BiH

Utorak, 21. juni 2016

Dzema'at Kopenhagen prikupio 2.400,oo dkr.

 

Učenje JASINA Časnog Qur’ana a.š.

POZIVAMO:

SVU RODBINU I PRIJATELJE

Petak, 24. Juni 2016

prije Jacije namaza za:

Članove našeg Džemata i BKC koji su inšaAllah preselili na Ahiret

po odobrenju Glavnog imama Danske Nermin ef. Babić uvodi se u stalnu praksu

učenje Jasin- Šerif Časnog Kur'ana akoBogda i u buduće svakog 19-tog dana mjeseca Ramazana.

  Članovi BKC rahmetli-merhumi koji su preselili inšaAllah na Ahiret!

MERHUMI - Muškarci

1.AVDAGIĆ ZUHDIJA prvi predsjednik BKC-a 2.AVDAGIĆ SAFET prvi Mujezin Džemata KBH 3.MAGLIĆ FEHIM majstor Mihraba našeg Džemata KBH 4. MUJAČIĆ MURAT dugogodišnji vrijedni aktivista Džemata i BKC-a 5.ĐANIĆ FADIL – prvi imam Džemata KBH 6. Hadži – HALID TOPČIBAŠIĆ 8.MUSTAFA BABOVIĆ- Bizmark 7.MATORUGA MEHO 9.ISLAMOVIĆ HIKMET 10.HUSIĆ IBRAHIM 11.ŠILJKOVIĆ SALIH 12.ARMIN BEĆIREVIĆ 13.TALIĆ DERVIŠ 14.BILJEŠKOVIC MUHAREM 15.RAVKIĆ HRUSTO 16.BRAKIĆ ZIJAD 17.ĐULIĆ MUHAREM 18.SELIMOVIĆ SMAJO 19.EMINOVIĆ MUSTAFA 20.FOČAK AMIR 21.GLUŠAC HASAN 22.FRLJ IBRAHIM 23.BEĆIREVIĆ MUJO 24.ČENGIĆ RIZO 25.OMERĆEHAJIĆ KASIM 26.GAGULA RAMO 27.ĆAMO ZIĆRIJA 28.SILAJDŽIJA KAJIM 29.ŠAHBEGOVIĆ HUSEIN (dugogodišnji mujezin) 30. DŽEMAL IMAMOVIĆ 31.KADRIJA VILIĆ 32.MUNIB DŽEMIDŽIĆ 33.ESAD BIJEDIĆ 34.KADRISPAHIĆ MUHIDIN 35.ALIĆ ISMET 36. SULTIĆ  OSMAN 37. MAHMUTOVIĆ Hadži AHMET 38.TIRAK IZET 39.VIŠO ENVER 40. VEJO IZET 41 .ŠAĆIR ZUBČEVIĆ 43. JAHIĆ BEĆIR 44. HASIB IMOĆANIN 45. ADEM BEĆIREVIĆ 46. ABDULAH BEGOVIĆ 47. SMAJO KARIŠIK 48. ERMIN ALIBAŠIĆ 49. 2016 - HAMDIJA HUSILOVIĆ  50. RATIB ŠVRAKA 51. HAJRUDIN OMERBAŠIĆ

 MERHUME - Žene:
1.DAJIĆ ZUMRETA 2.HAJDAREVIĆ FIKRETA 3.NAÐIJA MAGLIĆ 4.ĆATIĆ HATIDŽA 5.ÐULIĆ ŠAĆIRA 6.HALILOVIĆ SIFETA 7.ALIĆ FATIMA 8.AVDAGIĆ ZEKIJA 9.ALIĆ HAJRIJA 10.ÐULIĆ NIJAZETA 11.BAŠIĆ MERIMA 12.SADŽAK NURA 13.HUSIĆ ŠEVALA 14. JASMINA 15.HADŽIISAKOVIĆ FATIMA 16.OMERĆEHAJIĆ ALIJA 17.FAJKOVIĆ NURA 18.BABIĆ NURA 19.HUSIĆ RAZIJA 20.MULALIĆ FAZILA 21.BEKA JASMINA 22.BEGOVIĆ MEJRA 23.IĆANOVIĆ MUHAREMA 24.ASIMA KABAŠI-MERDANOVIĆ 25.LOKVANČIĆ HABIBA 26.MUJAČIĆ VAHIDA 27.AVDIĆ ILDUZA 28. AVDIĆ IZETA 29 . ŠABIĆ IFETA  30. BAJRAKTAREVIĆ RASEMA 31. HODŽIĆ NEÐIJA 32.ĆAMA MUNTA 33. KAZIĆ NADJA 34. ADISA Durmić UŠTO 35. SAFIJA RAMIČEVIĆ - 2016 - 36. SMAILA PULO 37. FATIMA DŽEMIDŽIĆ 38. AZRA Cepić FILIPOVIĆ

U SUSRET RAMAZANU
Dragi naši, nekoliko obavještenja i informacija o aktivnostima u mjesecu Ramazanu.
Po kalendaru Islamske Zajednice u BiH, prvi dan Ramazana je ponedjeljak 06.06.
Prva teravija je danas, nedjelja, u 23:35, sa napomenom da ćemo u 22 sata klanjati akšam i nakon toga početi sa učenjem Kur'ana

MUKABELA, učenje Kur'ana je  svaki dan poslije ikindije namaza,

osim Petak, Subota i Nedelja pocinje u 21.00
Petak, subota i nedjelja su zajednički iftari u BKC-u.
Svi koji žele pozvati imama na iftar su dobro došli.
Oni koji nemogu radnim danima, mogu iskoristiti nedjelju i pozvati imama kod sebe.

Naš džemat vas poziva, da svojim dolaskom uveličate ovaj mubarek mjesec.


RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN

GRILLSDAG ili ti' ROŠTILJANJE

HVIDOVRE
NEDELJA, 29. Maj 2016 u 11.30 sati

 

 

NAPOMENA: Svoje priloge novcane pomoci mozete uplatiti i kod nas u Dzema'atu Kopenhagen


Predavanje Petak,08. April 2016 u 18.00 sati

samo za zensku populaciju i publiku

Predavanje: Bošnjaci kroz stoljeće između enancipacije i očuvanja vjreskog identiteta

Izlaganje gost iz BiH- Mr.prof. Dževada Suško direktor Insituta za islamsku tradiciju Bošnjaka prva žena na rukovodećoj poziciji u Islamskoj Zajednici BiH. Ona je ujedno i docent za međunarodne odnose.

 


Pozivamo Vas

Subota,09.April2016

Sati 13.00 BKCentar

 

Predavanje: Bošnjaci kroz stoljeće između enancipacije i očuvanja vjreskog identiteta

Izlaganje gost iz BiH- Mr.prof. Dževada Suško direktor Insituta za islamsku tradiciju Bošnjaka prva žena na rukovodećoj poziciji u Islamskoj Zajednici BiH. Ona je ujedno i docent za međunarodne odnose.

Dževada Šuško je inace direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, i time se vodi kao prva žena koja je postavljena na rukovodeću poziciju jedne institucije u IZ BiH. Dževada Šuško je i docentica za međunarodne odnose. Predaje predmete vezane za historiju, politiku i društvo jugoistočne Evrope kao i politiku Evrope. Odrasla je u Njemačkoj gdje je stekla najveći dio svog obrazovanja. Diplomirala i magistrirala je na Univerzitetima Heidelberg i Hamburg sa magistarskom tezom „Geschichte und Ethnizität der Bosniaken“, a studirala je i u Italiji (Firenze), Kanadi (Ottawa), Palestini (Ramallah) i Španiji (Madrid).
Autorica je knjiga „Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH“, "Percepcija Bošnjaka na Zapadu“ a trenutno radi na publikaciji doktorske disertacije u Americi pod naslovom „Muslims and Loyalty: Reaction of the Bosniaks to the Austro-Hungarian Empire (1878-1914)“ (Muslimani i lojalnost: Reakcija Bošnjaka na Austro-ugarsku imperiju).

Predavanje ce se odrazati u prostorijama Bosanskog Kulturnog Centra (Thorsgade 59, 3. sprat, 2200 Kopenhagen), u subotu 9. aprila 2016 sa pocetkom u 13:00h.

Ovo predavanje i druzenje je otvoreno za sve zainteresovane! Pozivamo vas da svojim prisustvom uljepsate i obogatite ovo druzenje:)

Bujrum!

Uprava Bosanskog Kulturnog Centra - Kopenhagen


SRETAN VAM DAN NEZAVISNOSTI

BOSNE I HERCEGOVINE 2016

Centralna manifestacija u BKCentru

Subota, 05. mart 2016 u 17.00 sati

kolača ima i biće ih za sve akoBogda! vi samo Bujrum...

Subota, 27. Februar 2016

SASTANAK IZVRšNOG GLAVNOG ODBORA

ISLAMSKE ZAJEDNICE BOšNJAKA U DANSKOJ (IZBD)

ODENSE

ODRŽANA IZBORNA

SKUPŠTINA BKCENTRA 2016

 

Na redovnoj izbornoj Skupstini BKCentra odrzanoj Nedelja,14.02.2016

 UPRAVNI ODBOR BKC 2016

Upravni Odbor BKCentra 2016

EMIRA ĆATIĆ

EMIR SABITOVIĆ

FAHRETA AJANOVIĆ

SABAHETA OĆUZ

EDIN SABITOVIĆ

NAILA GLUŠAC

ESIM RAMIĆ

SANELA POPARIĆ

MEHMED HODŽIĆ - predsjednik Džema'ata Kopenhagen

Dogovorom i odlukom BKCentar je redovno otvoren

svakog Četvrtka od 18 - 21 sahat.

Uprava BKC zadržava pravo za promjene ovih informacija!

OBAVJEST

DŽEMA’AT KOPENHAGEN

ANGAŽOVAO JE NOVOG EFENDIJU ZA

JANUAR- JUNI 2016

SENED ef. BABIĆ

Sve potrebne informacije vezano za Džema’at KBH

Možete dobit od njega na telefon:

71359148

OBAVJETST-OBAVJEST-OBAVJEST

Odlukom i dogovorom Uprave Džema’atskog Odbora Džema’ata Kopenhagen i Uprave BKCentra

Produžuje se ugovor da poslove imama u našem Centru obavlja Sened ef. Babić sve do i cijeli Ramazan mjesec kao imam koji će biti nam na usluzi pružanja obaveza i obavljanja poslova imama.


 

SHOTOKAN - SHOTOKAN - SHOTOKAN

KARATE KLUB – BKCentar KOPENHAGEN

VRŠI UPIS NOVIH ČLANOVA svih uzrasta i dobi:

STARI - MLADI  / MUŠKI - ŽENSKI

KARATE MAJSTOR CRNI POJAS: ADEM BEŠIĆ
 

Kontakt telefon: 28742111

NEDELJOM od  12 – 16 sati


SUBOTA, 30.Novembar 2013

S  V  A  D  B  A

Povodom sklapanja braka između:

Nermin ef. Babić i Merdžan

   


 
  Adis i Aminah
 

 Aktiv žena BKC 2016
 Ima novi termin druženja
 svaki Utorak 17.00 sati u BKC!

 
Renoviranje školske učionice...sepembar 2012
OVAKO JE SADA...
PONOVO STARTUJE MEKTEBSKA I BOSANSKA ŠKOLA
U NOVOJ UČIONICI
DOVEDITE SVOJU DJECU !!!
Svake Nedjelje od 12.00 – 14.00 sati
 NASTAVA, DRUŽENJE, IGRA ĆEVAPI, SOK , HOT-DOG,
SLATKIŠI, KOMPJUTERI I JOŠ TOGA VIŠE…
TU VAM SIGURNO NIJE DOSADNO...
Dođite, dođite, dođite... Uprava BKCentra
 

POZIV NA DRUŽENJE ZA DJECU I ODRASLE
 SVAKE            N E D E L J E            12 - 15 sati!
 NUDIMO SVE HALAL JELA SA ROŠTILJA:
 

NORDEA
 Reg.nr. 2124
 Kontonummer 6885-335-568
Uplate novca mogu se vršiti direktnom uplatom u Nordea bank ili na blagajni BKC-a kao i sve druge informacije mogu se dobiti na:
 E-mai:bkc@live.dk www.bkckopenhagen.ucoz.com
Telefon: 35840732
 Uz zahvalu dragom Bogu  želimo nam uspjeha u ovoj namjeri prikupljanja novca i Vašeg odazivanja na učestvovanju i uspjeh ove akcije. Neka nam je srećno i berićetno!

Adresa BKC i Džema'ata KBH je:
Thorsgade 59 Th, 3.sal  2200 København N
Fax/Tel. 35840732  
E-mail:bkc@live.dk / www.bkckopenhagen.ucoz.com
Bosanski Kulturni Centar OTVORIO JE SVOJ
VAKUF-RAČUN
ZA KUPOVINU SVOJIH PROSTORIJA
Reg.nr. 2114
Kontonummer 6885-335-568
slobodni brojevi:1,13,14,15,17,18,19,20
Log In
Search
Calendar
«  Dezembar 2021  »
Ne.PO.Ut.Sr.Ce.Pe.Su.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites

  • Copyright MyCorp © 2021
    Create a free website with uCoz